Automatische grenswaardecontrole voor constructeurs

 • Kwaliteitsborging
 • Tijd & kostenbesparing
 • Traceerbaarheid
 • Unieke voordelen voor jouw klant

 

CAS Control is een optionele, module die kan worden gekoppeld aan CAS Connect of CAS Expert, speciaal geschikt voor staalconstructeurs. Naast de geavanceerde herkenning van certificaatinformatie, voert de software ook actieve, geautomatiseerde grenswaardecontrole uit. Het systeem geeft zelf een melding als de waarden van normen of projecten worden afwijken.  

Hoe werkt CAS Control?

Wilt u zelf kunnen controleren of de gemeten staaleigenschappen voldoen aan uw eisen of die van uw opdrachtgever? Wilt u deze controle formeel vastleggen in een document, rapport of certificaat en delen met uw klant? Dat kan nu geautomatiseerd met CAS Control!

Als u CAS Connect of Expert gebruikt dan kan deze software certificaatgegevens aanbieden aan de CAS Control Module. De grenswaarden die u wilt toepassen kunnen worden aangeleverd op allerlei manieren, zoals onder andere via Excel, een database of handmatig in CAS Control. 

Autonomie. Certificaatgegevens worden nu automatisch doorgegeven aan CAS Control. Nu zal CAS Control per heat / charge- en productnummer de chemische en mechanische eigenschappen toetsen aan de gestelde grenswaarden, gekoppeld aan bijvoorbeeld een projectnummer, kwaliteit of norm. CAS Control kan daarbij ook data controleren uit uw ERP-systeem. Als de controle binnen de gestelde marges valt, zal CAS Control een rapport maken en beschikbaar stellen. Indien de waardes buiten de marges vallen, ontvangt u een melding (bijvoorbeeld via e-mail) en start er een workflow-taak om nader onderzoek te doen. Is uw constructie gereed? Dan kan met één druk op de knop alle originele pdf-certifcaten en controlerapporten overhandigd worden aan de klant. 

Deze ERP-systemen koppelen met CAS Control

DX Steel (iFacto) - MKG3 en MKG5 (MKG) - MSoft (Priority)- Easy2Trade (INAD) - Microsoft Dynamics 365 – AX – NAV – Business Central (Pulse, GAC) - Ridder IQ (ECI Solutions) - SAP (Delaware) - SAP Business One (Ziebur) - StarLogic - SharePoint

Vereist bij CAS Control

Optioneel

De voordelen van de CAS Control Module

 • Optioneel/ modulair geschikt voor CAS Connect/ CAS Expert
 • Controleert automatisch grenswaarden
 • Automatisch berekenen equivalenten
 • Geschikt voor grenswaarden van normen en/of projecten
 • Creëert controle afschriften/ bewijs van kwaliteitscontrole
 • Eenvoudig creatie van databoek per project
 • Aansturing van gebruikers door middel van workflowprocessen

Meer weten over de CAS oplossingen?

Vul ons formulier in en we nemen zo nel mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken of een online demo in te plannen.